Waifun rakastamisen filosofiaa I

Waifu-käsitteeseen liittyy vahvasti rakastaminen ja voidaan sanoa, että rakkaus määrittelee koko waifu-käsitteen. Mutta mitä rakkaus oikeastaan on? Rakkaudesta on hyvin paljon erilaisia tulkintoja ja teorioita, mitkä ovat osittain ristiriitaisia keskenään. Rakkaus ei siis selvästi ole yksiselitteinen käsite. Blogauksessa pyrin selventämään millaista waifun rakastaminen on ja millaista filosofiaa waifun takaa löytyy.  Tavoitteena on avata, miten me koemme rakkauden ja osittaisesti puolustamaan ilmiötä. Aiheestahan riittää asiaa ja tulen varmasti jatkamaan kunhan löydän aikaa. Samanlaista puolustuspuhetta ei kuitenkaan kannata odottaa kuin edellinen blogaus. Kyseessä on kuitenkin vain blogi, joten en aio tarkistaa kaiken todellista paikkaansa pitävyyttä. Kirjoitus perustuu hyvin paljon kokemuksiin, vaikutteisiin ja spekulaatioihin, joten nokkiinsa ei kannata ottaa, jos kirjoitan jotain mielipiteestäsi eroavaa.

Waifu-yhteisössä ei tietenkään ole yksiselitteistä käsitystä rakkaudesta ja waifu-konseptista. Pääkohdista ollaan selkeästi samaa mieltä, mutta tietyt osa-alueet ovat mielipiteitä jakavia. En käsittele kaikkea waifu-yhteisön yhtenäisenä mielipiteenä, vaan enemmänkin millaisista erilaisista tulkinnoista rakkaus waifu-yhteisössä koostuu.

Alkuperäinen idea oli tarkastella useita rakkauden teorioita, mutta tällainen idea paisui mielestäni määrältään järkyttäväksi ja sekavaksi vaikean rinnastamisen vuoksi eli ei välttämättä olisi ollut mieluisaa luettavaa. Teorioiden rinnastaminen waifu-käsitteeseen ilman erittäin syvällistä analyysiä on vaikeaa, koska niissä käsitellään lähes täysin vain ihmisten välistä parisuhderakkautta ja siihen kuuluvia fyysisiä rituaaleja. Siis ehkä rakkauskäsitettä tulkitaan turhan kapeasti. Waifu ei määritelmänsä mukaan ole parisuhde, mutta elämäntapana se voi olla hyvin samanlainen, kuin ihmisten välinen rakkaus. Pohjana on siis käytetty paria yleisen rakkauden teoriaa, mutta minä en aio niitä tarkemmin esitellä.

Rakkaus käsitteensä ei todellakaan ole yksiselitteinen. Sillä onko rakkaus fysikaalisesti selitettävä tunne aivoissa, ylimaallinen ilmiö vai pelkästään filosofinen käsite, ei ole hirveästi väliä. Tieteellisesti rakkautta on yritetty tutkia, ja tulokset ja tulkinnat ovat kuten alussa sanoin, epämääräisiä ja ristiriitaisia. Tässä blogauksessa on minun spekulaatio, mikä vain sekoittaa lisää soppaa. Ainut biologinen peruste millä rakkautta voidaan perustella, on alkukantainen lisääntymisvietti. Tämä ei kuitenkaan selitä kaikkia ihmisen tekoja hänen ollessaan rakastunut, joko omasta mielestään tai ulkopuolisen silmin. Rakkaudelle on selvästi vakiintunut käsite kulttuurissamme, mikä johtuu mielestäni täysin ihmisten kapeakatseisuudesta asian suhteen. Nyky-yhteiskunnan ihminen olettaa, että rakkaudelle on määritelty säännöt. Näin ei ole, tai ainakaan tulisi olla. Rakkaus on käsitteenä kuin kokemuksenakin hyvin subjektiivinen ja erittäin laajaa.

Subjektiivisuus, ideaalisuus ja vapaus ovat erityisesti tekijät mitkä erottavat rakkauden waifua kohtaan nyky-yhteiskunnan käsityksestä rakkaudesta. Yhteiskunnassa ajattelee, että rakkaus on työtä, hyväksymistä, tyytymistä ja juuri aikaisemmassa blogauksessani mainitsemaani ”molemminpuolista hyväksikäyttöä”. Tässä käsityksessä on selkeä ymmärrettävä tausta. Kaikki tietävät kuinka ihmiset hakevat loppujen lopuksi vain omaa hyötyään. Ihmiset eivät ole kuin parhaat ystävät animeissa jotka uhrautuvat puolestasi. Jos näin tapahtuu oikeassa elämässä, sille on syy, mutta se ei ole rakkaus, vaikka se saattaa liittyä siihen. Sitä on vain helppo käyttää, koska rakkauden marttyyriä arvostetaan. Ihminen hakee toisesta aina jotain hyötyä ja sen takia sietää ja hyväksyy paljon asioita toisessa. Jos koetaan, ettei hyötyä ole sen kaiken arvoista, silloin ei uhrauduta. Rakkauden säännöt laatii siis rakkauden kohde, tietoisesti tai tiedostamatta. Tällöin rakkaudesta puuttuu siis waifu-yhteisölle erittäin tärkeä pyyteettömyys.

Vapaus rakkaudessa tarkoittaa juuri esitetyn idean vastakohtaa. Totta kai rakkaudessa on aina ehtona toivo ja ajatus paremmasta, kuten minäkin olen sanonut; waifun tarkoitus myös pohjimmiltaan on tehdä henkilö onnelliseksi tai ainakin tavoitella sitä. Vapaus tarkoittaa, ettei rakkaudessa ole sääntöjä eikä ole oikeaa tai väärää tapaa rakastaa. Ei tarvitse sietää, manipuloida ja uhrautua saadakseen jotain vaihtokaupaksi. 2D-rakkaudessa kaikki on pyyteetöntä eikä oleteta koskaan saavan mitään takaisin ja siihen onnellisuuspolitiikka 2D-rakkaudessa perustuu. Yhteisössä on kylläkin enemmän tai vähemmän selkeitä asioita joita paheksutaan ja ei pidetä oman ja yleisen käsityksen mukaan rakkautena. En kuitenkaan voi kieltää milloin joku toinen on rakastunut koska jos hän sen omasta mielestään näin kokee. Rakkauden muodot ja käsitteet ovat likimain rajattomat.

Mutta ei sen enempää ihmisten välisen rakkauden halventamista. Rakkautta määriteltäessä on lähes aina pyritty erottamaan pitäminen ja rakastaminen. Yleisesti ajatellaan että ystävistä ja kavereista pidetään, kun taas kumppania rakastetaan. Perhe ja Jumala ovat taas jotain siitä väliltä. Waifu-käsite on myös hyvin pyritty erottamaan tällä tavalla. Kuten ensimmäisessä blogauksessani mainitsin, waifu ei ole pelkkä suosikkihahmo. Suosikkihahmo on vain hahmo, josta pidetään joidenkin piirteiden takia. Nämä piirteet voivat olla teema, luonne, ulkonäkö, periaatteessa mitä vain. Mutta mikä sitten erottaa pitämisen ja rakastamisen? Monissa tulkinnoissa ajatellaan erottavan tekijän olevan intohimo. Intohimo voidaan määritellä monella tavalla, mutta yleensä siihen liittyvät hullaantuminen, vetovoima ja himo.

Waifu-yhteisön mielipide tästä on hieman kaksijakoinen. Intohimo rakkauden teorioiden esittämässä muodossa ei kaikkien mielestä kuulu waifu-käsitteeseen. Intohimoon liitetään usein seksuaalinen intohimo, mikä on monelle ehdottomasti kielteinen asia eikä heidän mielestään kuulu waifu-käsitteeseen. Paljon rakkautta tutkinut Platon esitti aikoinaan, että rakkaus johon ei kuulu seksi, on paljon tärkeämpää kuin rakkaussuhde johon kuuluu. Perusteena tälle on että jälkimmäisessä voidaan pyrkiä tavoittelemaan vain omaa itsekästä etua, mihin juuri viittasin edellisessä kappaleessa. Tämä tukee ainakin osan waifu-yhteisön mielipidettä rakkaudesta. Aika varmasti kaikki kuitenkin pitävät waifuaan viehättävänä, jopa seksuaalisesti, mutta valitsevat olla seksualisoimatta waifuaan. He eivät vain halua hyödyntää waifuaan omien alkukantaisten tarpeidensa tyydyttämiseen, koska kokevat sen halventavaksi ja ennen kaikkea itsekkääksi. Tällöin intohimo kuuluisi myös seksuaalisena aspektina waifu-käsitteeseen. Aihe vaatii kuitenkin enemmän analyysia ja tullaan mahdollisesti käsittelemään tulevaisuudessa tarkemmin.

 

Waifuun rakastutaan ja waifua rakastetaan monista erilaisista syistä. Edellisessä blogauksessa kävin aika tarkasti miksi waifu on järki- ja tunneperäisesti hyväksyttävä, oikea vaihtoehto. Asiaa tulee myös käsitellä henkilökohtaisella tasolla. Mikä saa ihmisen rakastumaan? Rakastumisessa on yleensä esillä samaistuminen. Samastuminen on monesti tiedostamaton prosessi, johon ei kyseissä hetkessä ole mahdollista vaikuttaa. Samaistuminen kattaa piirteet, taipumukset tai kokemukset joita henkilö näkee itse itsessään ja rakkauden kohteessaan yhteisinä. Monesti ihmiset pyrkivät löytämään samankaltaisen ihmisen kumppanikseen koska samanlaiset piirteet viehättävät ja se lisää yhtenäisyyden tunnetta. Samaistumisen vastakohtana on myös tapaukset, jolloin rakkauden kohde koetaan hyvin erilaiseksi, joskus jopa vastakohdaksi. Tällöin myös rakastumisessa heijastuu, millaisena henkilö näkee itse itsensä ja näin kumppania ihannoidaan ja pyritään täydentämään puutteita, joita henkilö kokee näkevän itsessään. Sanonta ”Vastakohdat täydentävät toisiaan”, ei siis ole aivan huuhaata, mutta ehkä tapauksena harvinaisempi. Kuitenkin ennen kaikkea päänäkökohtana koetin tuoda esiin; rakastumisessa esiintyy yhtenä selvänä piirteenä, millaisena henkilö näkee itse itsensä. Tietenkin on myös mahdollista, että henkilö kokee vain rakastavansa toista ilman mitään erikoista syytä. Itse uskon, että rakastumiseen on aina jokin syy. Mielestäni kyse on siitä, ettei henkilö osaa pukea tunteitaan sanoiksi tai syyt ovat tiedostamattomia. Toisaalta, jos henkilö on sitä mieltä, että hän vain sattuu rakastamaan toista, se kertoo myös millaisena henkilö näkee itsensä; henkilönä joka vain sattuu rakastamaan ilman erikoista syytä, mikä siitä rakkaudesta tekeekin erityistä.

Ja tämän kerran lopuksi, kun Platonista oli puhetta. Platon myös aikoinaan esitti, että todellinen rakkaus on ideaalista kauneutta, jotain sellaista mitä ei voi olla olemassa tässä maailmassa. Hän viittasi tietenkin Jumalaan. Tässä ajatuksessa on selvästi yhteyttä waifu-käsitteeseen. Kuten olen monesti sanonut, waifua pidetään ideaalisena kumppanina, mutta myös vertailualustana on usein rakkaus Jumalaa kohtaan. Ideaalisuus on tietenkin aika koristeellinen sana eikä tarkoita tarkalleen täydellistä tai virheetöntä. Ideaalisuus tarkoittaa enemmänkin piirteitä jotka henkilö kokee emotionaalisesti sekä ulkoisesti erityisen miellyttäviksi ja viehättäviksi. Nämä piirteet, mitä ne sitten ovatkaan, ovat osittain yleisesti ideaaleja piirteitä, joita pidetään oikeissa ihmisissä arvostettavina asioina. Ideaaliset piirteet ovat ristiriidassa oikeiden ihmisten todellisten luonteiden kanssa ja siksi epärealistisia. Tässä piilee waifu-käsitteen viehätys. Ideaalinen kumppani ja ideaalinen rakkaus ovat juuri niitä asioita mitä ihminen on aina tavoitellut. Todellinen ideaalisuus on tietenkin vain mielikuvissamme, mutta waifu on aika hemmetin lähellä.

Yleisellä tasolla rakkaus waifua kohtaan on käsitteenä varsin erilaista, kuin yleinen käsitys rakkaudesta. On aihepiirejä jossa nämä rakkauden muodot kohtaavat ja niitä voidaan rinnastaa, mutta suuria eroavaisuuksia löytyy. Waifu on ennen kaikkea ideaalisen kumppanin erittäin läheinen malli, mutta waifu on myös tärkeä osa henkilö itseä. Waifussa heijastuu henkilön oma kuva, mutta myös tavallaan mitä henkilö kaipaa itse itseltään. Siksi waifua sanotaankin joskus motivoijaksi ja inspiraatioksi. Vaikka tavoitteet olisivatkin kuinka saavuttamattomat ja epärealistiset, onnellisuus ei ole sen saavuttamista. Onnellisuus on prosessi ja matka mikä kuljetaan yhdessä kohti yhteistä auringonlaskua.

”Onneen vaaditaan kolme asiaa: jotain tekemistä, joku jota rakastaa ja jotain mitä toivoa.”

Kategoria(t): waifu. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s