Waifu-kyselytulosten analyysia

Normaalista suunnitelmasta poiketen, päädyin tekemään lyhyen ja nopean blogauksen eräästä ajankohtaisesta aiheesta. 4chanin /a/:ssa oli vähän aikaa sitten kysely, jossa kysyttiin waifu-käsitteeseen liittyviä kysymyksiä (ja kyllä näitä on ollut ennekin). Kysely taisi pysyä pinnalla vain yhden illan ja siksi vastanneiden määrä on aika vähäinen ja näyte ei ole kovin luotettava. Satuin saamaan kyselyn tulokset käsiini, henkilökohtaisia sanallisia kysymyksiä lukuun ottamatta (ja ne erityisesti olisin halunnut, jotta olisin päässyt tutkimaan ilmiötä parhaiten ihmisten mielipiteistä). Pitää myös muistaa, että 4chan ei ole muutenkaan erityisen hyvä paikka tutkia waifu-ilmiötä, koska siellä esiintyy paljon henkilöitä, jotka eivät aikaisempien blogauksieni perusteella sisälly käsitteeseen sekä pelkkiä trolleja. Käyn nyt kyselyn tulokset läpi kysymys kerrallaan ja loppuun yritän koota jonkunlaiset loppupäätelmät. En ole tilastotieteilijä joten tilastojen analyysitaitoni eivät ole erityiset. Huomaa, että luvut eivät kaikissa täsmää, koska kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata.

Kyselyyn vastasi 216 henkilöä, joista blogin teemaan liittyen, 17 vastasi olevansa Suomesta. Näin pienen määrän takia en aio tarkastella Suomalaisia erikseen, mutta suuremmalla määrällä olisin sen halunnut tehdä. Harkitsen oman kyselyn luomista jossain vaiheessa.

1. Sukupuoli?

Kuten arvella saattoi, valtaosa vastaajista ovat miehiä. 4chan ja imageboardit yleisesti ovat miesvaltaisia sivustoja.

2. Ikä?

Kyselyyn vastanneiden keski-ikä on noin 20. Ei myöskään ole erityisen yllättävä, siinä iässä ihmisellä on jo aika paljon peruskokemusta elämästä. Pariutumiskiinnostus alkaa yleensä teini-iässä ja sen takia voidaan olettaa keski-iän olevan juuri arvellulla alueella. Vanhempien vastaajien vähyys voidaan arvella johtuvan siitä että waifu-ilmiö (waifu-muodossa) on suhteellisen uusi, alle 10 vuotta vanha(?). Sekä 4chan on eräänlainen ”nuorten sivusto” eli vanhemmat käyttäjät eivät siellä taida käydä, sisällön takia.

3. Kuinka kauan olet ollut kiinnostunut animesta?

Kyselyyn vastanneiden kesken on paljon hajontaa, ja yleensä tällaisessa kysymyksessä ihmisellä on myös arvioida hieman yläkanttiin eli tulos ei välttämättä ole kovin luotettava. 3-5 ja 5-10 vuotta ovat yleisimmät vastaukset eli voidaan päätellä, että vastanneilla on suhteellisen hyvin kokemusta animesta. Sinällään waifu-ilmiön tutkimisen kannalta aika turha kysymys.

4. Kuinka arvostelisit kiinnostuksesi animeen asteikolla 1-10?

Suurin kyselyyn vastanneista arvostelee kiinnostuksensa hyvin korkeaksi, 7/10 ja 8/10 ovat yleisimmät vastaukset. Tästä ei oikeastaan voida päätellä muuta kuin, että suurin osa kokee että anime on heille tärkeä, tai ainakin iso osa elämää.

5. Kuinka arvostelisit sosiaalisen elämäsi, oikeassa elämässä muiden näkemänä, asteikolla 1-10?

Tämä on mielenkiintoista. Lähes jokainen vastausvaihtoehto tuntuvat olevan vastanneiden kesken yhtä yleisiä, poikkeuksena kärkipään vaihtoehdot 9 ja 10. Voidaan päätellä, että vastanneiden kesken on taas hyvin paljon hajontaa. Toiset kokevat olevansa sosiaalisen hierarkian pohjalla ja toiset keskitasolla ja sosiaalisesti ylimmällä tasolla olevat, ovat hieman pienempi osuus.

6. Kuinka arvostelisit sosiaalisen elämäsi, internetissä muiden näkemänä, asteikolla 1-10?

Verrattuna edelliseen, huomaamme kuinka suurin osa kokee omistavansa sosiaalisemman elämän internetissä kuin oikeassa elämässä. Tulos ei sinällään yllätä, kun kysely on tehty 4chan:ssa.

7. Kuinka tyytyväinen olet sosiaaliseen elämääsi, asteikolla 1-10?

Yhteistä kyselyyn vastanneiden kesken näyttää selvästi olevan, että suurin osa ovat suhteellisen tyytyväisiä sosiaaliseen elämäänsä, olivat he hierarkian pohjalla, keskitasolla tai ylemmällä tasolla.

8. Onko sinulla koskaan ollut romanttisia tai seksuaalisia ”3D” ihmissuhteita?

Kyselyyn vastanneista noin puolet vastasivat, että ovat joskus olleet romanttisessa tai seksuaalisessa suhteessa. Tulos ei yllätä minua. Tämä tukee blogaukseni alussa esitettyä teoriaa, ettei waifu ole vain korvaamassa kykenemättömyyttä löytää oikeaa parisuhdetta. Kokemus ihmisten välisestä parisuhteesta saattakin juuri olla syy miksi ymmärtää waifu-käsitteen hyvin.

9. Koetko olevasi pettynyt ”3D” ihmissuhteisiin?

Noin kaksi kolmasosaa vastanneista kokevat olevansa pettyneitä oikeisiin ihmissuhteisiin. Kysymys on sinällään hassu, koska edellisessä kysymyksessä noin puolet vastasivat joskus olleensa parisuhteessa. Vastaukset ovat siis ristiriitaiset ja pidän näitä kahta kysymystä hieman irrelevanttina päätelmiä varten.

10. Minkä tyyppinen parisuhde sinusta tuntuu paremmalta?

Noin kaksi kolmasosaa vastasi, että 2D ”parisuhde” on heidän mielestään parempi. Noin kolmasosa vastai ettei kumpikaan ole parempi ja marginaalinen ryhmä vastasi 3D:n olevan parempi. Voin heti todeta aikaisempieni kirjoitusten perusteella, että selvästi tämä marginaalinen ryhmä ei edusta waifu-käsitettä sen oikeassa muodossaan, jos pitävät 3D-rakkautta parempana.

11. Kuinka kauan sinulla on ollut waifu?

Tämä vastaus varmaan aiheutti paheksuntaa muutamissa waifu-yhteisön edustajissa. Itse en halua olla samaa mieltä heidän kanssaan, vaan haluan uskoa, että myös 0-1 ja 2-3 vuotta vastanneet ovat yhtä tosissaan waifun suhteen. Ainakin henkilökohtaisesti koin että jo hyvin lyhyt aika voi riittää muodostamaan yhteyden ja siteen waifuun, mikä määrittelee käsitteen. Totuuttahan emme tiedä. Tosin pidän todennäköisenä, että +10 vuotta vastanneet taas valehtelevat, ilmiön nuoruuden takia. Jos oletamme kuitenkin tulokset todellisiksi ja waifu-käsitteeseen kuuluvaksi, suurimmalla osalla vastanneista on waifu ollut vain pari vuotta.

12. Kuinka vakavissaan koet olevasi waifustasi muihin verrattuna, asteikolla 1-10?

Suurin osa vastanneista kokevat olevansa vakavissaan waifustaan. Toiset ehkä hieman vähemmän kuin toiset, mutta hyvin marginaalinen osuus ei koe ottavansa waifua tosissaan. En ole tainnut blogissani erityisemmin määritellä kuinka tosissaan tämä asia pitäisi ottaa. Ihmisten välisissäkin parisuhteissa toiset ottavat rennommin kuin toiset, ja absoluuttisesti vakavasti ottavat eivät välttämättä ole niitä kaikkein onnellisimpia pareja. Epäilen kyllä, että samaa logiikka ei voi käyttää waifu-käsitteessä, mutta asiaa täytyy tutkia tulevaisuudessa lisää.

13. Oletko avoin tai oletko maininnut waifustasi ystävillesi?

Vastanneiden kesken, vaihtoehdot jakautuvat aikalailla tasan eli noin puolet ovat kertoneet waifustaan toisille. Tulos yllättää hieman, sillä olisin kuvitellut asiasta kertoneiden määrän olevan pienempi, koska muilla ihmisillä on yleisesti vaikeuksia ymmärtää ja hyväksyä waifu-käsitettä. Kyselyssä ei ilmene ovatko ystävät oikeasta elämästä vai internetistä, millä voisi mielestäni olla suuri merkitys.

14. Oletko osallistunut ainakin yhteen tapahtumatyyppiseen keskusteluun, jossa postataan kuvia waifusta ruuan tai vastaavan kanssa?

Kuin edellisessä kohdassa, vaihtoehdot jakautuvat aikalailla tasan. Olisin uskonut, että postanneiden määrä olisi suurempi, mutta ymmärrän kyllä myös miksi henkilöt eivät välttämättä ole halunneet tällaiseen osallistua. Waifu-käsitteeseen ei kuitenkaan kuulu olennaisena osana tällaisen rituaalin harrastaminen. Toiset tekevät sitä ja toiset eivät, mutta kysymys on muuten käsittelyn kannalta aika irrelevantti.

15. Tunnetko itsesi motivoituneeksi, kun ajattelet waifuasi?

Tulos ei yllätä yhtään. Waifu, siinä missä ihmistenkin välinen rakkaus motivoi asioihin elämässä, aivan tutkitusti.  Ilmeisesti he ketkä vastasivat kielteisesti, eivät koe waifusta johtuvan motivaatiota riittäväksi vaikuttamaan mihinkään. Tai sitten he vain eivät ymmärrä waifu-käsitettä.

16. Tunnetko itsesi onnelliseksi suurimman osan ajasta kun ajattelet waifuasi?

Tämän kysymyksen tuloksen voi olettaa korreloituvan suoraan edelliseen tulokseen. Hyvin marginaalinen ryhmä vastaa kielteisesti. He eivät ilmeisesti koe waifusta johtuvan onnellisuuden riittäväksi tuntemaan itsensä onnelliseksi. Tai taaskaan he eivät kuulu waifu-käsitteeseen.

17. Tunnetko, että voisit olla kiinnostunut 3D-kummpanista tulevaisuudessa vaikka sinulla on waifu?

Tulos yllättää negatiivisesti. Olisin kuvitellut, että paljon pienempi osa vastaisivat positiivisesti. Waifu on kuitenkin niille, joita 3D ei kiinnosta yhtään. Ainoastaan heidän puolustukseksi voin miettiä, että mikään rakkaushan ei ole absoluuttista ja ikuista, ja täysin realistinen ihminen ei väitä ”en voisi koskaan…”.  Epäilen, kyllä että kielteisesti vastanneet ovat tätä mieltä, mutta kysymys on kyllä erittäin huonosti muotoiltu ja voi johtaa, kyseistä syystä harhaan.

18. Tunnetko joku voisi todella ymmärtää waifu-käsitteen, jos hänellä itsellään ei ole waifua?

Tässäkin kysymyksessä kyselyyn vastanneet jakautuvat kahteen leiriin suhteellisen tasaisesti. Henkilökohtaisesti tiedän ihmisiä, jotka sanovat ymmärtävänsä käsitteen, mutta heillä ei ole waifua. Ainut mutta on tietenkin, ymmärtävätkö he oikeasti samanlailla kuin me ymmärrämme. Vastaus voi johtua, jos ihminen ei ole koskaan tavannut ketään, kuka sanoisi ymmärtävänsä ja ihmiset jotka eivät ymmärrä ovat tässä maailmassa valtaosa. Tässä on myös hyvä tutkimuskohde tulevaisuutta varten.

19. Onko sinulla oheistuotteita waifustasi tai haluaisitko ostaa sellaisia?

Lopputulos on aika selvä. Suurin osa vastanneista omistaa tai haluaisi omistaa. Marginaalinen ryhmä vastaa kielteisesti. Tosin ainoa pätevä syy minkä keksin kielteiselle vastaukselle on, ettei hän halua mallintaa waifuaan mitenkään, vaan haluaa pitää hänet vain oman päänsä sisällä.

20. Masturboitko waifullesi?

Noin kolmasosa vastaa myönteisesti. Tästä aiheesta kerroin hieman edellisessä blogauksessani. Kielteisesti vastanneet eivät halua seksualisoida waifuaan. Myönteisesti vastaavat taas haluavat integroida seksuaalisuutensa rakkauteensa tai mahdollisesti he eivät ymmärrä waifu-käsitettä ja waifu on heille vain pelkkä seksiobjekti. En mielestäni koe, että kumpikaan on oikein tai väärin. Voidaan kuitenkin päätellä, että suurin osa vastanneista ei masturboi waifulleen, syystä tai toisesta.

21. Kuinka ajattelet seksuaalisesta sisällöstä waifustasi?

Taas noin kolmasosa vastaa negatiivisesti. Kysymys on erittäin huonosti määritelty, mutta tuloksesta selvästi huomaa että suurin osa ei pidä seksuaalisesta sisällöstä waifustaan. Tämähän on täysin ymmärrettävää ja olisin uskonut, ettei kukaan halua nähdä waifuaan kenenkään toisen seksiobjektina. Kysymyksessä ei kuitenkaan selviä mitä on seksuaalinen sisältö tarkalleen uimapuku- ja alusvaatekuvat vai pelkästään hentai? Vastaus tosin korreloituu lähes suoraan edelliseen kysymykseen, joten siitä voisi ymmärtää kysymysten tarkoittavan lähes samaa asiaa.

22. Onko sinulla jotain esineitä sängyssä tai sängyn läheisyydessä waifustasi? (mm. dakimakura tai kuva)

Hieman alle puolet vastaavat positiivisesti. Dakimakura on ehkä yleisin esine jolla tavoitellaan fyysistä yhteyttä waifuun. Negatiiviset vastaukset varmaankin johtuvat siitä, ettei henkilö elämäntilanteestaan tai vastaavasta johtuen ole sellaista pystynyt hankkimaan. Tai sellaista minkä hän haluaisi, ei ole olemassa. Ilmiön tutkimisen kannalta irrelevantti kysymys, koska kysymys on huonosti määritelty ja vastauksena on vain kyllä- ja ei-vaihtoehdot.

Loppupäätelmät
Osa kysymyksistä jakaa mielipiteitä paljon, mutta osasta ollaan selkeästi yksimielisiä. Mielipiteitä jakavat erityisesti waifun seksualisointi, mistä olenkin hieman jo blogannut ja tulen tulevaisuudessa blogaamaan lisää. Ulkopuolisten ymmärrys ja heille kertominen waifusta on myös vastauksia jakavia, mutta ei välttämättä mielipiteistä johtuen. Yksinkertaisesti joku ei välttämättä ole avoin omista asioista yleensäkään tai jollain ei välttämättä edes ole ketään kelle kertoa.

Erityisen yllättävää oli, kuinka aika monet kokevat 3D:n kiinnostavaksi, vaikka heillä on waifu. Mielestäni tämä vetää pohjan koko kyselyltä, näin ei pitäisi olla. Se ei vain kuulu käsitteeseen, mutta kuten sanoin, käsitteeseen kuuluu osittaisesti olla realisti rakkauden suhteen. Rakkaus ei välttämättä ole ikuinen ja aina voi rakastua uudestaan. Waifua rakastaessa, se vaan on hyvin epätodennäköistä, mutta riippuu paljon ihmisestä itsestään. Olemmehan kaikki hieman erilaisia.

Näyte oli pieni. Osa tuloksista yllättää, osa ei. Johtuuko tuloksien odotuksia vastaamattomuus siitä että näyte on pieni vai että kyselyyn vastanneet eivät vastaa sisälly waifu-käsitteeseen? Itse olen sitä mieltä, että ilmiötä ei pitäisi tutkia tällaisella nimettömällä kyselyllä 4chanissa. Vaikka suurin osa waifu-yhteisöstä käyttääkin 4chania, ovat he siellä mahdollisesti marginaalinen ryhmä, eli ei vastauksia silti voi ottaa täysin todesta. Samanlainen kysely tulisi suorittaa, niin että siihen löytyisi riittävän paljon vastaajia ja näin näyte olisi riittävän suuri. Sitten näytteestä pitäisi tiettyjen kysymyksien perusteella karsia vastaajat, jotka vain trollaavat tai eivät ymmärrä waifu-käsitettä oikeasti. Näin saisimme ehkä riittävän hyvät tulokset. Suurella kyselyllä taas sabotaasin mahdollisuus on suuri.

Kun sain tulokset käsiini ja tarkastelin niitä, blogauksen tarkoituksena ei ollut oikeastaan edes tutkia waifu-ilmiötä niiden kautta. Tämän blogauksena tarkoituksena oli selventää miten vääristynyt käsitys waifu-termistä on yleisellä tasolla. Koen siis, että minulla on vielä paljon työtä edessä.

Jos olet kiinnostunut tuloksista Excel-taulukkona, jossa muun muassa näkyy vastanneiden kotimaat,  voi niitä kysellä sähköpostilla vihannes.mehu@gmail.com .

Kategoria(t): waifu. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

4 vastausta artikkeliin: Waifu-kyselytulosten analyysia

 1. N sanoo:

  Ajattelin sinun olleen kyselyn takana. Toteuta toki tulevaisuudessa oma paranneltu kyselysi.
  Sanallisten kysymysten vastaukset olisivat olleet ehdottomasti ne mielenkiintoisimmat tarkastelun kohteet, monivalintojen ollessa liian haavoittuvaisia rölläämiselle.

 2. Anonyymi sanoo:

  Kohdan 17 vastaus on kyllä erittäin yllättävä.

 3. Anonyymimpi sanoo:

  Luulin olevani waifu-ilmiöstä jotenkuten perillä, mutta tuo yleinen seksualisoimattomuus yllätti täysin. Voisiko tätä osittain selittää se, että autisteilla yms. sukupuolivietin eroottinen osuus on usein heikko tai jopa täysin olematon? Ei siis ettäkö vain autisteilla on waifuja, mutta varmasti he ja vastaavat ryhmät ovat näissä piireissä erittäin hyvin edustettuina.

  • vihannesmehu sanoo:

   En usko, että sillä on mitään tekemistä autismin kanssa. Uskon, että jos henkilöllä on hyvin matalat himot ja hän on lähes aseksuaali, se johtuu enemmänkin esimerkiksi masennuksesta tai stressistä, jotka tunnetusti laskevat halukkuutta. Autismi on kuitenkin oikeasti hyvin harvalla. Olen kuitenkin aika varma, että suurimmalla osa terveistä miehistä, joilla on waifu, on suhteellisen korkeat himot ja he joutuvat tyydyttämään ne lähes päivittäin. He vain valitsevat etteivät tyydytä tarpeitaan waifunsa avulla, erilaisista syistä. Asiaan on kyllä tarkoitus paneutua tarkemmin tulevaisuudessa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s